Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) psikoloji ve psikopatoloji (ruhsal rahatsızlıklar) alanındaki bilimsel bulgulara dayalı olarak geliştirilmiş, bilimsel ilkelerin psikoterapi alanına uygulanmasıyla ortaya çıkmış bir psikoterapi türüdür.

Öğrenme ilkelerinin davranış bozukluklarının analiz ve tedavilerine sistematik bir şekilde uygulanışı olarak tanımlanabilir.Düşüncelerimiz,duygularımız ve davranışlarımız arasındaki ilişkiye vurgu yapar. Bazı şeylerle ilgili duygularınızı değiştirmemenize rağmen,onlarla ilgili düşüncelerinizi irdeleyebilir ve dengeli bir bakış açısı geliştirebilrisiniz.

Bu terapi türünün etkililiğini gösteren bilimsel veriler mevcuttur. Bu veriler bilişsel davranışçı terapinin aşağıda sayılan sık görülen psikiyatrik bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiş ve bilişsel davranışçı terapi bu bozuklukların tedavisini konu alan pek çok kılavuzda etkili bir tedavi yöntemi olarak yer almıştır:

  • Anksiyete bozuklukları
  • Obsesif kompulsif bozukluk
  • Panik bozukluk
  • Travma sonrası stres bozukluğu
  • Depresyon
  • Cinsel işlev bozuklukları
  • Alkol ve madde kötüye kullanımı
  • Yeme bozuklukları
  • Somatoform bozukluklar

BDT ‘i diğer terapi çeşitlerinden ayıran yön ise, kişinin düşünce davranış ve duygularının değişebilmesi için kişide düşünceyle birlikte davranışları değiştirmeye yönelik olarak farkındalık yaratarak psikoloji bilimini esas alan terapi çeşididir. Psikoloji bilimi derken de duygu, düşünce ve davranış bilimi olarak düşünebilriz bunu. Bu bilimin verileri ile duygular  ve düşünceler üzerinde değişiklik yapıyoruz.


Yazar: Eva Çözgen


×

×