Bilişsel Davranışçı Terapi

Bireyin işlevsiz düşünceleri üzerinde odaklan ve son yıllarda en yaygın kullanılan terapi yaklaşımıdır.

 Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşünme biçimini değiştirerek duyguları olumlu yönde değiştirmeye dayalı bir terapi yöntemidir. BDT şimdi ve burada ilkesi doğrultusunda çalışır. Güncelde yaşanan problemlere odaklanırken bu soruna neden olan geçmişte yaşanan travmalar sonucunda geliştirilen düşünce hatalarına odaklanarak onları değiştirme ve dolayısı ile danışanlara güncel hayatlarında yeni düşünme becerileri kazandırmayı ve becerileri uygulama ortamı sağlamayı hedefler. BDT, düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı yönettiğini ifade eder. 

BDT danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar, düşünce hataları ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefleyerek danışanın yaşamı üzerindeki müdahalesini arttırmayı hedefler. Daha kalıcı düzelmeler ise danışanın işlevsel olmayan temel inançlarının değişmesi ile oluşur. 

Bilişsel Davranışçı Terapi hızlı ve etkili bir terapi tekniği olarak tanınmaktadır. Bu terapi tekniğinde danışman da danışan kadar aktif rol almaktadır. Her ikisi de rollerini aktif şekilde yerine getirmelidir. BDT uygulama ödevleri ile tanınan bir terapi yöntemidir, uygulama ödevleri ile danışanın önemli duygularını, duyguları vasıtası ile oluşan davranışlarını tüm duygu ve davranışların temel nedeni düşünceleri için günlük tutma çalışmalarını içerir. Fark edilen ve günlükler vasıtası ile ifade edilen bilişsel çarpıtmaların ve negatif düşüncelerin saf dışı bırakılması üzerine odaklanır. 

BDT terapisi hangi durumlarda uygulanabilir?

Anksiyete bozuklukları                                                      Obsesif kompulsif bozukluk

Panik bozukluk                                                                   Travma sonrası stres bozukluğu

Yaygın anksiyete bozukluğu                                             Depresyon

Cinsel işlev bozuklukları                                                   Çift tedavileri ve aile terapileri

Alkol ve madde kullanımı gibi bağımlılıklar                Yeme bozuklukları

Somatoform bozukluklar                                                  Sosyal fobi

Özgül fobiler                                                                        Tik gibi çeşitli davranış problemleri

Yeme bozuklukları

 

Bir cevap yazın