TUBA ELMA

Unvan: Klinik Psikolog
Çalışma Alanı: Aile Ve Çift Danışmanlığı, Bireysel Terapi, Cinsel Terapi, Ergen Terapisi

Psikoloji bölümünü Nişantaşı Üniversitesi’nde 2017 yılında onur derecesiyle bitirdikten sonra 2018 yılında Haliç Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı, Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerisi” teziyle tamamlayarak uzmanlığını 2020 yılında almıştır. Uzmanlık alanı ergen ve yetişkin danışmanlığı olup bu alana yönelik uygulamalar yapmıştır. Lisans dönemi süresince Rehabilitasyon Merkezi, Rehberlik Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Okullarda stajlarını tamamlamıştır. Meslek hayatına kolejde Psikolog olarak başlamış olup sonrasında Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışmaya devam etmiştir. Şu an da ise terapi seanslarını online ve yüz yüze sürdürmektedir. Terapi seanslarını Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Cinsel Terapi ekolleriyle yürütmektedir. Seanslarında kullandığı başlıca ölçekler ise MMPI, Çocuk Testleri, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği gibi birtakım testlerdir.

Uzmanlık alanı ergen ve yetişkin danışmanlığı olup bu alana yönelik uygulamalar yapmıştır.

Psikoloji bölümünü Nişantaşı Üniversitesi – 2017
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Haliç Üniversitesi – 2020