Tuba Elma

Ünvan: Psikolog
Hizmet Türü: Online Seans, Yüzyüze Seans
Konuştuğu Diller: Tr
Uzmanlık Alanı: Bireysel Terapi (Yetişkin Terapisi), Cinsel Terapi, Ergen Terapisi

           Psikoloji bölümünü Nişantaşı Üniversitesi’nde 2017 yılında onur derecesiyle bitirdikten sonra 2018 yılında Haliç Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını “Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı, Atılganlık Düzeyi ve Problem Çözme Becerisi” teziyle tamamlayarak uzmanlığını 2020 yılında almıştır. Uzmanlık alanı ergen ve yetişkin danışmanlığı olup bu alana yönelik uygulamalar yapmıştır. Lisans dönemi süresince Rehabilitasyon Merkezi, Rehberlik Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Okullarda stajlarını tamamlamıştır. Meslek hayatına kolejde Psikolog olarak başlamış olup sonrasında Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışmaya devam etmiştir. Şu an da ise terapi seanslarını online ve yüz yüze sürdürmektedir. Terapi seanslarını Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Cinsel Terapi ekolleriyle yürütmektedir. Seanslarında kullandığı başlıca ölçekler ise MMPI, Çocuk Testleri, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği gibi birtakım testlerdir.

 

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocuklar ve Eğitimleri, Zihin Yetersizliği Olan Çocuklar ve Eğitimleri, Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar ve Eğitimleri, Aile Eğitimi ve Koçluk Uygulamaları

– Uludağ Üniversitesi, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Eğitimi, Lisans

– Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Eğitimi, Yüksek Lisans

– Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Eğitimi, Doktora

– IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Kullanım Sertifikası

– Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği – 2 – Türkçe Versiyonu Bireysel Kullanım Sertifikası

– Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Uygulamacı Kullanım Sertifikası

– Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar için Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikası

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram