Berfin YAPA

Ünvan: Uzman Klinik psikolog
Hizmet Türü: Online ve Yüz yüze Terapi
Konuştuğu diller: TR,EN
Uzmanlık Alanı: Aile ve Çift Danışmanlığı, Bireysel Terapi (Yetişkin Terapisi), Ergen Terapisi

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, aynı yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak göreve başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri ve Şişli Etfal Hastanesi’nde psikiyatri stajları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde gönüllü psikologluk yapmıştır.İstanbul Üniversitesi klinik psikolojide yaptığı yüksek lisans sürecinde yeme bozuklukları konulu uluslararası bir çalışmada klinisyen olarak yer almış ve tezini de yeme bozuklukları üzerine yazarak uzmanlığını tamamlamıştır.Objektif testler, Rorschach testi ve Tematik Algı Testi’nin uygulayıcısı olup, ağırlıklı olarak psikanalitik yaklaşımla sürdürdüğü klinik görüşmelerde yaratıcı sanatlar terapisinden de faydalanabilmektedir. Çalışma alanını ailedeki iletişim problemleri, çocuk ve ebeveynler arası ilişkiler, öğrenme güçlükleri, yeme bozuklukları ve duygu durum bozuklukları oluşturmaktadır.
2013-2016 Haliç Rehabilitasyon Merkezi, psikolog
2016-2017 İlk Evre Rehabilitasyon Merkezi, psikolog
2018-2019 Institute National des Jeunes Aveugles, surveillante

Öğrencinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek, Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek.
Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek, bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak.
Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek.
Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak, kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak. Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak, bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

  • İnsan Psikolojisi ve İletişimGaziantep Üniversitesi Oca 2020 – Halen

  • Reheberlik ve Psikolojik Danışmanlık Girne Amerikan Üniversitesi Eyl 2013 – Şub 2018

     

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram