Berfin YAPA

Ünvan: Uzman Klinik psikolog
Hizmet Türü: Online ve Yüz yüze Terapi
Konuştuğu diller: TR,EN
Uzmanlık Alanı: Aile ve Çift Danışmanlığı, Ergen Terapisi, Yetişkin Terapisi

İstanbul Üniversitesi psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun olmuş, aynı yıl özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak göreve başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri ve Şişli Etfal Hastanesi’nde psikiyatri stajları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde gönüllü psikologluk yapmıştır.İstanbul Üniversitesi klinik psikolojide yaptığı yüksek lisans sürecinde yeme bozuklukları konulu uluslararası bir çalışmada klinisyen olarak yer almış ve tezini de yeme bozuklukları üzerine yazarak uzmanlığını tamamlamıştır.Objektif testler, Rorschach testi ve Tematik Algı Testi’nin uygulayıcısı olup, ağırlıklı olarak psikanalitik yaklaşımla sürdürdüğü klinik görüşmelerde yaratıcı sanatlar terapisinden de faydalanabilmektedir. Çalışma alanını ailedeki iletişim problemleri, çocuk ve ebeveynler arası ilişkiler, öğrenme güçlükleri, yeme bozuklukları ve duygu durum bozuklukları oluşturmaktadır.
2013-2016 Haliç Rehabilitasyon Merkezi, psikolog
2016-2017 İlk Evre Rehabilitasyon Merkezi, psikolog
2018-2019 Institute National des Jeunes Aveugles, surveillante

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Duygu durum bozuklukları, ailedeki iletişim problemleri, çocuk ve ebeveynler arası ilişkiler, öğrenme güçlükleri, yeme bozuklukları ve çalışma hayatındaki güçlükler gibi alanlarda çalışmalar yapan uzmanımız görüşmelerinde psikanalitik psikoterapi, bilişsel davranışçı psikoterapi ve sema terapi yöntemlerini uygulamaktadır. Rorschach Testi ve Tematik Algı Testlerinin yani sıra objektif testleri de uygulamaktadır.

Master- İstanbul Üniversitesi

Lisans – İstanbul Üniversitesi