MERYEM CİLACI

Unvan: Psikolog
Çalışma Alanı: Bireysel Terapi, Online Terapi, Yüz Yüze Terapi

Meryem Meral Cilacı 2020 yılında Kriminoloji ve Psikoloji lisans eğitimini London Metropolitan Univeristy’de tamamladıktan sonra Master eğitimini 2021 yılında ayni üniversitede tamamladı. Lisans öğrenciliği donemi itibariyle öncelikle özel bir terapi kliniğinde staj yaptıktan sonra ruh sağlığı alanında çalışmaya devam etti. Öncelikle ağırlıklı olarak şizofreni ve psikoz olan bireylerle çalıştıktan sonra yeme bozukluğundan dolayı yatılı tedavi gören çocuk ve ergenlerle çalışmalarına devam etmekte. Ayni zamanda aile içi şiddet yasamış ve spesifik olarak siber suistimal görmekte olan bireylerle Cyber Care UK clinic leader olarak çalıştı. Bunların yani sıra yetişkin ve 15-17 aralığına bireysel terapi seansları sundu ve sunmakta.

Öğrencilik döneminde klinik tecrübelerinin yani sıra Bilişsel Davran isçi Terapi, Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Öz Sorumluluk Terapisi eğitimlerini tamamladı. Aynı zamanda British Psychological Society’de 2018’den beri komite üyeliği yapmakta.

İngilizce ve Türkçe sunmakta olduğu bireysel terapi seanslarında kişilere özel eğitimini almış olduğu terapi ekollerinin tekniklerini spesifik olarak harmanlayarak kullanmakta yani eklektik bir yaklaşım sunmaktadır. Terapide aynı zamanda bireylere yetenek geliştirme bazlı yaklaşarak bireylerin uzun vadede psikolojik direnç ve yeterliliklerini arttırmayı hedeflemektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi, Öz Sorumluluk Terapisi egitimlerini tamamladı.

BA Kriminoloji ve Psikoloji London Metropolitan Univeristy 2020
MA Kriminoloji ve Psikoloji London Metropolitan Univeristy 2021