Muhyiddin Ünver

Ünvan: Özel Eğitim Uzmanı
Hizmet Türü: Online Terapi
Konuştuğu diller: TR,EN
Uzmanlık Alanı: Özel Eğitim

2015 yılında Uludağ Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı’nda lisans öğrenimini; 2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı’nda doktora öğrenimine başlamış olup halen öğrenimini sürdürmektedir. 2015 ve 2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim
Kurulu bünyesinde çeşitli görevler alan uzmanımız şu anda otizm spektrum bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri, bilimsel dayanaklı uygulamalar, özel öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimleri, zihin yetersizliği, zihin yetersizliği olan çocuklar ve eğitimleri ve aile eğitimi konularına yönelik olarak bireysel seanslarına ve bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir.

Öğrencinin kendini tanıması ve hedeflerini belirlemesi için motivasyon sağlamak,
Belirlenen hedefe ulaşmada stratejiler belirlemek, Plan ve program geliştirerek, plandaki sapmaları ve devamlılığı denetlemek.
Kişinin aile ve çevresi ile iletişimindeki aksaklıkları gidermesi için yol göstermek, bireyin ilgi ve yeteneklerini tespit ederek mesleki yönlendirme yapmak.
Okul ve sınavlardaki başarıların takibini sağlamak ve arttırılmasına yönelik çözümler üretmek.
Kaygı ve stres yönetimi yapmak ve bunlara neden olan durumları ortadan kaldırmaya çalışmak, kişinin öz disiplin ve özgüven kazanmasına yardımcı olmak. Yaratıcılık ve farkındalık geliştirme ortamları yaratmak,
Eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına dönük bilgilendirme yapmak, bireyin sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

  • İnsan Psikolojisi ve İletişimGaziantep Üniversitesi Oca 2020 – Halen

  • Reheberlik ve Psikolojik Danışmanlık Girne Amerikan Üniversitesi Eyl 2013 – Şub 2018

     

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram