MUHYİDDİN UNVER

Unvan: Özel Eğitim Uzmanı
Çalışma Alanı: Online Terapi, Özel Eğitim

Uzmanımız, 1994 yılında Afyonkarahisar’da doğmuştur. 2015 yılında Uludağ Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nda lisans öğrenimini bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak tamamlamıştır. Uzmanımız, 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Zihin Engelliler Eğitimi Alanı’nda birinci sıradan yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanmış, ancak lisansüstü öğrenimine yurt içinde devam etmiştir. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak uzman unvanı almaya hak kazanmıştır. 2020 yılında ise Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı’nda doktora öğrenimine başlamış olup halen öğrenimini sürdürmektedir. 2015 ve 2017 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde çeşitli görevler alan uzmanımız şu anda Arem Terapi bünyesinde bireysel seanslarına ve bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri, özel öğrenme güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve eğitimleri, zihin yetersizliği, zihin yetersizliği olan çocuklar ve eğitimleri ve aile eğitimi

– Uludağ Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı, Lisans
– Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı, Yüksek Lisans
– Anadolu Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Programı, Doktora
– Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı Uygulamacı Kullanım Sertifikası
– Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar için Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Uygulayıcı Sertifikası
– Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği -2- Türkçe Versiyonu Bireysel Kullanım Sertifikası
– IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti Uygulamacı Kullanım Sertifikası